Prehliadka Kostola Všetkých svätých v Dechticiach

Dátum:
10.09.2020 14:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka obnovenej národnej kultúrnej pamiatky
Popis:

Kostol Všetkých svätých v Dechticiach bol postavený v 12. storočí na vyvýšenej polohe. Predstavuje atypickú sakrálnu pamiatku, nakoľko jeho loď je obdĺžnikového, vnútri však kruhového pôdorysu, zaklenutá murovanou kopulou. Niektorí odborníci ju preto zaraďujú medzi rotundy. Fresky z 13.storočia, výtvarná výzdoba fasád, románsky portál a veľa ďalších prvkov bolo obnovených pri celkovej reštaurátorskej obnove pamiatky v roku 2015. Návštevníkov čaká prehliadka objektu so sprievodným slovom realizátora obnovy.

Lokalita: Kostol Všetkých svätých
Adresa: na cintoríne
Obec: Dechtice
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Trnava v spolupráci s obcou Dechtice a realizátorom obnovy
Kontakty:
Mgr. Zuzana Rábiková
zuzana.rabikova@pamiatky.gov.sk
033-2452825