Otvorený židovský cintorín na Tatranskej v Košiciach - dedičstvo "za plotom"

Dátum:
30.09.2020 11:00 - 12:00
30.09.2021 09:00 - 10:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prezentácia dejín, osobností a príbehov obnovovaného historického židovského cintorína na Tatranskej ulici v Košiciach s pozvaním širokej verejnosti pri príležitosti hlavnej témy DEKD 2021 („Dedičstvo pre všetkých“). 2 vstupy – cca hod. prezentácia
Popis:

Podujatie pre verejnosť v réžii Židovskej náboženskej obce Košice – s PhDr. Pavlom Šalamonom, historikom – archivárom, na podnet KPÚ Košice, a s pozvaním širokej verejnosti pri príležitosti DEKD 2021 v duchu nosnej témy „ Dedičstvo pre všetkých“. Košický židovský cintorín na Tatranskej ulici je najstarší zachovaný židovský cintorín na území mesta, s množstvom významných osobností a so svojím zaujímavým príbehom. Vo svojej skrytosti „za plotom“ je stále vzácnym a aktuálnym kultúrnym dedičstvom pre všetkých. (v duchu citátu z Histórie košických židov - „ Dejiny košického Židovstva sú neoddeliteľnou súčasťou dejín mesta. Žili, pracovali a tvorili v meste, pre mesto. Významné osobnosti, pochádzajúce zo židovskej komunity mesta, preslávili Košice po celom svete. Žiaľ, tragické udalosti v štyridsiatych rokoch 20. storočia zničili túto kvitnúcu komunitu. My, Košičania, ktorí dnes žijeme, musíme urobiť všetko, aby sa už podobné tragédie nikdy neopakovali. Sme si vedomí, že zabudnúť na tieto hrôzostrašné udalosti sa nedá, ale musíme sa pozerať dopredu a vytvoriť prostredie, kde vládne tolerancia a vzájomná úcta medzi jednotlivými národmi, národnostnými a etnickými skupinami, čo však nie je možné bez vzájomného spoznania. To je našou hlavnou, zďaleka nie ľahkou úlohou.“

Lokalita: Košice
Adresa: Tatranská ul., Košice (parcela cintorína)
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Židovská náboženská obec Košice; PhDr. Pavol Šalamon (historik - archívár); Pamiatkový úrad SR Bratislava - Krajský pamiatkový úrad Košice (čestný partner, koordinátor)
Kontakty:
https://www.kehilakosice.sk/
https://www.facebook.com/znokosice/
-
PhDr. Pavol Šalamon
kancelaria@kehilakosice.sk; pavol.salamon@gmail.com
0903 527 262 (Židovská náboženská obec Košice, Zvonárska 5, 04001 Košice)