Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach - Živá záhrada pamäte (pocta majorovi Gálikovi)

Dátum:
23.09.2021 08:30 - 13:30
Typ aktivity: Dobrovoľnícka obnova
Stručná charakteristika: Prezentácia príbehov ožívajúceho hist. ev. cintorína v Košiciach (a pocta maj. Gálikovi), zážitkové vyučovanie, brigáda (čistenie) so študentmi i prac. školy, s pozvaním verejnosti k účasti pri príležitosti hl. témy DEKD - "Dedičstvo pre všetkých"
Popis:

Dobrovoľnícke podujatie pre mesto Košice v premiére z iniciatívy a v réžii Evanjelického gymnázia v Košiciach na inšpiratívny podnet KPÚ Košice, so zapojením / pozvaním širokej verejnosti pri príležitosti DEKD 2021 v duchu nosnej témy „ Dedičstvo pre všetkých“. Košický evanjelický cintorín je unikátnym miestom s geniom loci, ako najdlhšie zachovaný predmestský vyše tristoročný cintorín s množstvom pozoruhodných osobností, ktorý si zaslúži zachovanie pre ďalšie generácie. Najslávnejší tu pochovaný je major Andrej Gálik, dušou evanjelik, životom svetoobčan s jeho dobrodružným inšpiratívnym príbehom. Podobne aj ďalšie evanjelické osobnosti slovenskej, maďarskej, nemeckej, americkej histórie, ktorých pozostatky tu dodnes ležia, historicky i spoločensko-kultúrne spájajú a reprezentujú kontakty i vzájomné vzťahy Slovenska a Maďarska, Nemecka či USA, a iných národov aj dnes. Je to naša spoločná „živá záhrada pamäte“ – vzácne kultúrne dedičstvo pre všetkých.

Lokalita: Košice (na ev. av. cintoríne)
Adresa: Košice, Žriedlova ul. (parcela cintorína)
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Košice; Krajský pamiatkový úrad Košice (odb. garant, koord.), PÚ SR Bratislava; SMZ Košice, Mesto Košice, telKE TV, Radoslav Grega (ev.), Slavomír Geffert (SAMOV)
Kontakty:
https://www.egjak.sk/
https://www.facebook.com/egjak
-
Mgr. Martin Ilavský - riaditeľ školy
martin.ilavsky@egjak.com
055-6815610, 0915 659 313