Pruské odkrýva svoje poklady

Dátum:
24.09.2020 11:00 - 14:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Podujatie organizované Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne chce priblížiť širokej verejnosti národné kultúrne pamiatky obce Pruské, ktorá sa nachádza v okrese Ilava.
Popis:

Pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trenčín priblížia účastníkom podujatia kultúrne pamiatky Obce Pruské: rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla s ohradovým múrom a budovou fary, areál františkánskeho kostola s kryptou Hugolína Gavloviča a celým areálom, v ktorom sa nachádza aj kláštor (v súčasnosti využívaný ako DSS) a areál kaštieľa s parkom, v ktorom sídli stredná odborná škola. Všetky uvedené kultúrne pamiatky sú sústredené v centre obce a dotvárajú jej historický charakter.

Lokalita: Rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla, Františkánsky kostol s areálom, Kaštieľ s areálom
Adresa: Pruské
Obec: Pruské
Okres: Ilava
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontakty:
Mgr. Mária Ružôňová
maria.ruzonova@pamiatky.gov.sk
032/2451825