PLUSY A MÍNUSY AKVIZIČNEJ ČINNOSTI / Rezervované pre budúcnosť II.

Dátum:
10.09.2020 16:30 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Oravská galéria na výstave k 55. výročiu založenia, predstaví výsledky akvizičnej činnosti z rokov 2010 – 2020, ktorú koncepčne pripravovala a nadobúdala, a zároveň kontinuálne pokračovala v dopĺňaní jestvujúcej zbierky od založenia v roku 1965.
Popis:

Zámerom výstavy, pri príležitosti 55. výročia založenia galérie, bolo zmapovať akvizičnú činnosť Oravskej galérie ostatného decénia a nové zbierkové predmety predstaviť v niekoľkých kontextoch. V prvom rade ako konštanty, ktoré tvoria naše kultúrne dedičstvo, pretože prirodzenou snahou každej galérie je v rámci svojej špecializácie nadobúdať také zbierkové predmety, ktoré sa stanú overenými umeleckými hodnotami aj pre nasledujúce generácie. Preto sa naše zberateľské úsilie sústreďuje na výtvarné diela, ktoré reprezentujú našu kultúrnu identitu a majú perspektívu byť rovnako posudzované aj v budúcnosti. To vyžaduje umelecký rozhľad a dôležitú úlohu v ňom zohráva otázka predvídavosti. Či sa táto predvídavosť naplní, overia až nasledujúce desaťročia. Výstava potrvá od 10.9.2020 do 31.1.2021, otvorené UT - NE, 10.00 - 17.00 hod.

Lokalita: Oravská galéria, Župný dom, Dolný Kubín
Adresa: Oravská galéria, Hviezdoslavovo nám. 11
Obec: Dolný Kubín
Okres: Dolný Kubín
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Kontakty:
http://www.oravskagaleria.sk/index.html
https://www.facebook.com/oravska.galeria
Žofia Mäsiarová, galerijná pedagogička
ogaleria@nextra.sk
+421 43 586 3212