Sv. Ján Nepomucký - Stopy minulosti v Nitrianskom kraji, I. časť

Dátum:
02.09.2020 09:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Cieľom podujatia je priblížiť deťom, mládeži i dospelej verejnosti prácu reštaurátorov, spopularizovať sochárskymi a výtvarnými dielami sv. Jána Nepomuckého a naučiť deti i dospelých rozoznávať sv. Jána Nepomuka, sv. Petra a sv. Pavla podľa atribútov.
Popis:

Výstava má za úlohu popularizáciu sakrálnej kultúry na území NSK a reštaurátorských prác na príklade sv. Jána Nepomuckého, v prvej fáze na území mesta Nitra a v druhej fáze v širšom okolí regiónu. Zdokumentuje lokalizáciu sakrálnych pamiatok, prinesie dokumentáciu stavu vybraných sakrálnych pamiatok pred a po reštaurovaní, oboznámi so životopisom a legendami o svätcovi, ako aj  hlavnými identifikačnými atribútmi vo väzbe na svätca. Návštevníci si budú môcť pozrieť krátky film o svätcovi, vypočuť rozprávanie vdp. Ľubora Gála, ktorý sa vydal po stopách svatca v Českej republike, deti v tvorivej dielni si hravou formou môžu upevniť získané vedomosti, pozrieť bábkarske predstavenie Mateja Šišku Bábky v sakrálnej a svetskej úlohe v histórii.  

Podujatie sa bude konať počas celého septembra i októbra 2020. Výstavu je možné navštíviť v nasledovných termínoch: do 30.09.2020 v čase: utorok - sobota od 9.00 hod. do 17.00 hod.; od 01.10.2020 v čase: pondelok - piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod. Tvorivé dielne sa budú konať vo štvrtok 10.09.,17.09. a 24.09. 2020 so začiatkom o 10.00 hod. alebo o 14.00 hod. 

Lokalita: Ponitrianske múzeum v Nitre
Adresa: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ponitrianske múzeum v Nitre
Kontakty:
sekretariat@muzeumnitra.sk