Literárny večer. Autorské čítanie poézie.

Dátum:
09.09.2020 17:00 - 19:00
Typ aktivity: stretnutie s básnikom spojené s diskusiou
Stručná charakteristika: Stretnutie so slovenským autorom - básnikom Mariánom Milčákom spojené s diskusiou a prednesom jeho tvorby.
Popis:

Stretnutie so slovenským autorom - básnikom Mariánom Milčákom spojené s diskusiou a prednesom jeho tvorby. Moderuje Ivan Matušek. Hudobné vystúpenie: Trnavské trio.

Lokalita: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Adresa: Rázusova 261
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trnave; Knižnica Juraja Fándlyho; Klub nezávislých spisovateľov, Visit.trnava; VINCECH - Trnavský spolok priateľov vína
Kontakty:
www.minv.sk; www.kniznicatrnava.sk
https://www.facebook.com/%C5%A0t%C3%A1tny-arch%C3%ADv-v-Trnave-1705803633005222
PhDr. Júlia Ragačová
julia.ragacova@minv.sk
+421 33 551 11 80