O živote piešťansko-novolehotského zboru

Dátum:
30.09.2020 16:00 - 17:30
Typ aktivity: Prezentácia knihy.
Stručná charakteristika: Cieľom je predstaviť novú publikáciu zachytávajúcu dejiny, ktoré sú súčasťou cirkevnej a regionálnej histórie.
Popis:

Prezentácia knihy. Kniha sa zaoberá dejinami a súčasnosťou Evanjelického a. v. cirkevného zboru Piešťany a dcérocirkvi Nová Lehota.

Lokalita: Zborové centrum Betezda
Adresa: Štefánikova 6664/2A
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Cirkevný zbor ECAV Piešťany, Občianske združenie Svetlo nádeje, Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany
Kontakty:
ThDr. Branislav Dolinský
piestany@ecav.sk
0918152311