Ľudové tradície Podpoľania

Dátum:
22.09.2020 10:00
24.09.2020 10:00
Stručná charakteristika: Prezentácia ľudovýií tradície regiónu Podpoľania
Popis:

Prezentácia priblíži ľudové tradície regiónu Podpoľania, ktoré sa stále udržiavajú v piesňach, tancoch, hudbe, remeslách a prenášajú sa z generácie  na generáciu. Pre deti a mládež.

Lokalita: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen, Oddelenie spoločenskovednej a umenovednej literatúry
Adresa: ul. Ľ. Štúra 5, 960 82 ZVOLEN
Obec: Zvolen
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Kontakty:
Marta Bajerová
marta.bajerova@kskls.sk
045/5331071, 5331920