Pohanskí Slovania

Dátum:
17.09.2020 10:00
23.09.2020 10:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška o spôsobe života a myslenia v predkresťanských dobách na našom území.
Popis:

Prednáška o spôsobe života a myslenia v predkresťanských dobách na našom území. Čo znamená byť pohanom, v aké božstvá starý Slovania verili, aké symboly používali. Prezentácia kníh o Slovanoch.   Pre deti a mládež.

 

Lokalita: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen, Oddelenie literatúry pre deti a mládež
Obec: Zvolen
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen
Kontakty:
https://www.kskls.sk/
Filip Ďurčík
filip.durcik@kskls.sk
045/5331071, 5331920