Evanjelická cirkev v časoch neslobody

Dátum:
04.09.2020 11:00 - 13:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Seminár má za cieľ priblížiť život Evanjelickej cirkvi a. v. počas totalitných režimov a utrpenie najmä regionálnych osobností, ktorým sa plánuje odhaliť pamätník v mestskom parku na bývalom Teplickom cintoríne.
Popis:


Seminár o prenasledovaných evanjelických farároch počas ľudáckeho a komunistického režimu.O živote cirkvi počas totalitných režimov a o regionálnych osobnostiach Jozefovi Bučkovi, Alexandrovi Baricovi, Aurelovi Strádovi a Štefanovi Dlháňovi sa dozvieme prostredníctvom prednášok a prezentácií.

Lokalita: Evanjelický kostol Piešťany
Adresa: Pod Párovcami 1
Obec: Piešťany
Okres: Piešťany
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Cirkevný zbor ECAV Piešťany, Občianske združenie Svetlo nádeje, Štefánikova 6664/2A, 921 01 Piešťany
Kontakty:
ThDr. Branislav Dolinský
piestany@ecav.sk
0918152311