TICHÁ NOC TMAVÁ NOC

Dátum:
28.09.2020 18:30
29.09.2020 18:30
Typ aktivity: Divadelné predstavenie
Stručná charakteristika: Imerzná inscenácia Marie Novákovej: TICHÁ NOC TMAVÁ NOC
Popis:

Témou imerznej inscenácie TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC tvorivého českého tímu Marie Nováková a Ivo Kristián Kubák je pamätné leto roku 1944. Natáča sa prvý farebný slovenský film „Hanka sa vydáva“. Natáčanie je prerušené prestrelkou medzi partizánmi a gardistami. Práve začalo Slovenské národné povstanie.

Lokalita: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského
Adresa: Divadelná 3
Obec: Zvolen
Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
Kontakty:
www.djgt.sk
Gabriela Valentínyová
gabriela.valentinyova@djgt.sk
045/5551 208, 0905 932 246