Keramika

Dátum:
13.09.2023 15:00 - 20:00
27.09.2023 15:00 - 20:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Dvojdňový keramický workshop bude zameraný na rozširovanie vedomostí a získavanie praktických zručností v točení na hrnčiarskom kruhu. Tematicky bude zameraný na výrobu lampy a svietnika.
Popis:

Prínosom aktivity je uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva o remeselných technikách a remeslách, podpora autorského zámeru, vzájomná inšpirácia, odborné poradenstvo, zdokonaľovanie sa v manuálnych zručnostiach a zmysluplné trávenie voľného času.

Lokalita: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Adresa: Fatranská 3
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakty:
https://www.kosnr.sk/
https://www.facebook.com/Krajsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Nitre-401119306730167/
Mariana Füleová
kosnr@kosnr.sk
0911540023