Lettrizmus včera a dnes

Dátum:
14.09.2023 15:00 - 19:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Výtvarný workshop pre neprof. výtvarníkov ponúkne účastníkom formou interaktívnej prednášky informácie o našom písme od počiatku po súčasnosť. V praktickej časti sa zameriame na využitie estetickej stránky písma vo vizuálnom umení.
Popis:

Cieľom workshopu je cez zážitkovú sféru účastníkov zvýšiť a prehĺbiť vzťah k nášmu kultúrnemu dedičstvu, ktoré je potrebné uchovávať pre ďalšie generácie.

Lokalita: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Adresa: Fatranská 3
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Kontakty:
https://www.kosnr.sk/
https://www.facebook.com/Krajsk%C3%A9-osvetov%C3%A9-stredisko-v-Nitre-401119306730167/
Zdenka Smrečková
kosnr@kosnr.sk
0911540018