Vitaj do života - Retro večer v múzeu

Dátum:
17.09.2020 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Počas večera sa prenesieme do obdobia 30-tych až 80-tych rokov minulého storočia a priblížime návštevníkom tému narodenia dieťaťa a starostlivosť o neho v podmienkach domáceho prostredia až po zdravotnícke prostredie.
Popis:

Hostia z prostredia zdravotníctva, ale aj mimo neho si zaspomínajú na známe, ale pre mnohých už nepoznané okolnosti.

Lokalita: Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
Adresa: Námestie Andreja Hlinku 38, 953 01 Zlaté Moravce
Obec: Zlaté Moravce
Okres: Zlaté Moravce
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Ponitrianske múzeum v Nitre - Mestské múzeum v Zlatých Moravciach
Kontakty:
www.muzeumnitra.sk
https://sk-sk.facebook.com/mestskemuzeumzlatemoravce
mestskemuzeumzm@gmail.com
037/6321470