Komentovaná prehliadka "Fogdovej" (cisárskej) bašty

Dátum:
22.09.2020 16:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka týkajúca sa prebiehajúcej obnovy a pamiatkových hodnôt tejto romantickej stavby z konca 19. stor. nachádzajúcej sa v priestore severnej časti dnes už neexistujúcej vodnej priekopy novozámockej pevnosti.
Popis:
Fogdovu baštu postavili v poslednej tretine 19. storočia v priestore tzv. Singerovej záhrady, ktorej torzo sa zachovalo dodnes. Bola riešená ako anglický park, ktoré sa Uhorsku tešili veľkej obľube. Neoddeliteľnou a špecifickou súčasťou krajinársky koncipovaných parkových úprav boli aj umelo budované ruiny. Stavba je situovaná na vrchole tiahleho návršia, ktorý je pozostatkom zásypu Enestovho  bastiónu. Gotizujúce a stredoveké prvky architektonického stvárnenia záhradného pavilónu mali v súlade s princípmi dobových  romantizujúcich tendencií odkazovať na historický význam, zašlú slávu a legendárnu minulosť Nových Zámkov. Fogdovu baštu s pevnosťou symbolicky spájajú tri momenty - lokalizácia, tvar základne a materiál. Objekt vznikol aj ako pamätník minulosti mesta Nové zámky, ktoré vo svojom erbe dodnes nesie šesťuholníkový pôdorys protitureckej pevnosti.
Lokalita: Pevnosť Nové Zámky - "Fogdova" (cisárska) bašta
Obec: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Nitra
Kontakty:
https://www.novezamkyfotoalbum.sk/pevnost-nove-zamky/
Ing. arch. Zuzana Kramárová
zuzana.kramarova@pamiatky.gov.sk
037/2451812