Poznávacia vedená pešia túra

Dátum:
18.09.2021 08:30 - 15:30
Stručná charakteristika: Poznávacia pešia túra s odborníkom k vybraným lokalitám Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO
Popis:

Túra sa zameriava najmä na ochranu geologických hodnôt neživej prírody a spoznávanie prírodného dedičstva územia cezhraničného geoparku.

Lokalita: Vybrané lokality Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO
Adresa: Kancelária Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Podhradská 14, 986 01 Fiľakovo
Obec: Fiľakovo
Okres: Lučenec
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum
Kontakty:
https://www.nogradgeopark.eu/
https://hradfilakovo.sk/index.php
https://www.facebook.com/nngeopark/
Bc. Balázs György, Bc. Denisa Pócsaová, Mgr. Lucia Deák Szőke
geopark.filakovo@gmail.com , ntic@hradfilakovo.sk
+421 917 646551, +421 918 994481