Tradície trenčianskeho divadelníctva v premenách času

Dátum:
14.09.2022 08:00 - 15:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava v podobe dobových plagátov, fotografií, dokumentov i správ v tlači predstaví prierez dejinami divadelníctva v Trenčíne a na okolí.
Popis:

Dejiny divadelníctva v Trenčíne majú podobu najmä v ochotníctve, ktoré tu bolo dobre zakorenené už v 19. ale najmä v 20. storočí. Výstava má snahu prezentovať predmetnú oblasť kultúry cez zachované archívne pramene, ktoré poskytujú a zároveň dokumentujú kultúrny obraz obyvateľov Trenčína.

Lokalita: Trenčín, Kultúrno-informačné centrum
Adresa: Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátny archív v Trenčíne, Mesto Trenčín
Kontakty:
Mgr. Radka Mináriková
Radka.Minarikova@minv.sk
032/6517421