Zaspievajme si „po nitránsky“

Dátum:
17.09.2021 19:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Zaspievajme si „po nitránsky“ – škola spevu ľudových piesní z okolia Nitry.
Popis:

Ľudové piesne z okolia Nitry predstavujú dôležitú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, sú však bežnej verejnosti málo známe. Praktický workshop predstaví vybrané ľudové piesne z okolia Nitry a ponúkne účastníkom možnosť naučiť sa ich a zaspievať si.  

Lokalita: Pešia zóna pri Ponitrianskom múzeu
Adresa: Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitre
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
Kontakty:
https://www.ketnoffukf.sk/
https://www.facebook.com/ketnoffukfnitra/
doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.
mjagerova@ukf.sk
0948 037 501