Ateliér pre seniorov

Dátum:
28.09.2021 09:00 - 11:30
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé stretnutia pre seniorov, na ktorých sa učia rôzne výtvarné techniky
Popis:

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom a materiálom. Mnoho z nich sa snaží o aktívne trávenie voľného času a tak stretnutie v galérii je pre nich vhodným spôsobom jeho naplnenia. Je spojením tvorivej činnosti s vytváraním a utužovaním medziľudských kontaktov. Vstupné 3 €. Je potrebné sa vopred prihlásiť.

Lokalita: Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Adresa: Palackého 27
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: 3 €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Kontakty:
www.gmab.sk
www.facebook.com/GaleriaBazovskeho
Lucia Mošková
lucia.petrovicova@gmab.sk
032/7436858