Večerný ateliér pre dospelých

Dátum:
21.09.2021 16:00 - 18:30
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé stretnutia pre dospelých, na ktorých sa učia rôzne výtvarné techniky
Popis:

Projekt je určený pracujúcim, ktorí si chcú oddýchnuť pri tvorivých aktivitách. Pre mnohých návštevníkov je stretnutie s umením v galérii istým druhom relaxu, cibrením ich talentu či jednoducho aktívnym využitím voľného času. Stretnutia sú situované do podvečerných hodín, keď si už aj pracujúci môžu nájsť chvíľu na tvorivé dotyky s výtvarným umením. Obsahom stretnutí je základné oboznamovanie sa s jednotlivými výtvarnými technikami, tradičnými i netradičnými výtvarnými materiálmi. Návštevníci sa k tvorbe inšpirujú vystavenými dielami. Vstupné 3 €. Je potrebné sa vopred prihlásiť.

Lokalita: Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Adresa: Palackého 27
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Kontakty:
www.gmab.sk
www.facebook.com/GaleriaBazovskeho
Lucia Mošková
lucia.petrovicova@gmab.sk
032/7436858