Galerkovo

Dátum:
30.09.2021 09:30 - 11:30
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivé dopoludnie pre deti do 5 rokov a ich rodičov
Popis:

Veselé tvorivé stretnutie pre deti od 18 mesiacov do 5 rokov a ich rodičov. Deti sa hravým a zábavným spôsobom oboznamujú s výtvarným umením. Učia sa pracovať s farbou, tvarom a rôznymi materiálmi. Aktivita je určená pre najmenšie deti, ktoré tvoria spolu so svojimi rodičmi. Pri realizácii sa snažíme pracovať s netradičnými výtvarnými materiálmi a technikami, ktoré sú pre deti nové a zaujímavé. Návštevníci na jednotlivých stretnutiach odhaľujú vždy niečo nové zo sveta výtvarného umenia. Veľký prínos pre deti má aj samotná práca v kolektíve, ktorá v nich rozvíja elementárne sociálne zručnosti. Vstupné 1,50 €

Lokalita: Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Adresa: Palackého 27
Obec: Trenčín
Okres: Trenčín
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: 1,50
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Galéria Miloša Alexandra Bazovského
Kontakty:
www.gmab.sk
www.facebook.com/GaleriaBazovskeho
Lucia Mošková
lucia.petrovicova@gmab.sk
032/7436858