Poskladaj si knižnicu

Dátum:
21.09.2020 14:00 - 15:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Tvorivá dielňa zameraná na výrobu historickej budovy knižnice z papiera
Popis:

Počas skladania papierovej knižnice sa žiaci dozvedia veľaj zaujímavostí z histórie objektu knižnice.

Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota
Adresa: Hlavné námestie 8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota
Kontakty:
Viera Cirbusová
mvs@kmh.sk
047/5631049