Historické budovy nášho mesta

Dátum:
23.09.2020 10:00 - 11:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Interaktívna prednáška o dejinách Rimavskej Soboty
Popis:

Pomocou PowerPointovej prezentácie sa účastníci oboznámia so zaujímavými starobylými dominantami mesta Rimavská Sobota.

Lokalita: Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota
Adresa: Hlavné námestie 8
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota
Kontakty:
Henrieta Nagyová
naucne@kmh.sk
047/5631049