Dežo Hoffmann /Dežo Ursiny

Dátum:
20.09.2022 16:30 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Pre odbornú i laickú verejnosť sme pripravili prednášku spojenú s audiovizuálnym pásmom: Dežo Hoffmann - Dežo Ursiny.
Popis:

Pre odbornú i laickú verejnosť sme pripravili prednášku spojenú s audiovizuálnym pásmom: Dežo Hoffmann - Dežo Ursiny. Prednášať bude dlhoročný spolupracovník knižnice pán Marián Krnáč.

Lokalita: VKMK - pobočka Sídlisko
Adresa: ul. 29 augusta 25
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Verejná knižnica Mikuláša Kováča
Kontakty:
https://www.vkmk.sk/-nase-pobocky.html#m_471325
Mgr. Soňa Šóky, PhD.
manazer@vkmk.sk
0911 013 577