Deň tradičných remesiel v skanzene

Dátum:
01.09.2020 10:00 - 12:00
05.09.2020 13:00 - 18:00
05.09.2020 16:00 - 18:00
16.09.2020 10:00 - 12:00
20.09.2020 14:00 - 18:00
24.09.2020 08:00 - 12:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Multižánrový interaktívny program pre školy pripravený v rámci projektu Tvorivé dielne (Projekt z verejných zdrojov podporil FPU) dlhodobého vzdelávacieho múzejného projektu objektového učenia v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...
Popis:

Multižánrový vzdelávací program pre školy doplnený tvorivými dielňami tradičných remesiel regiónu, prehliadkou skanzenu, jazdou na koni, výstavou drobnochovu a kultúrnym programom.

Lokalita: Vihorlatské múzeum v Humennom - Expopzícia ľudovej architektúry a bývania (skanzen)
Adresa: Námestie slobody 1, Humenné
Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Vihorlatské múzeum v Humennom
Kontakty:
www.muzeumhumenne.sk
facebook.com/muzeumhumenne/
Mgr. Jana Fedičová
marketing@muzeumhumenne.sk
057 775 2240