Príbehy archeológa z múzea

Dátum:
16.09.2020 16:00 - 17:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka výstavy.
Popis:

Komentovaná prehliadka výstavy Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea. Spoznajte život archeológa vďaka príbehom, ktoré nám v múzeu ostali...

Lokalita: Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach
Adresa: Námestie Maratónu mieru 2
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Kontakty:
https://www.vsmuzeum.sk/akcie/pribehy-archeologa-z-muzea/
Mgr. Katarína Ščerbanovská
katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk
+421917965016