26.sympózium z dejín farmácie

Dátum:
21.09.2022 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a 230. výročia úmrtia Jána Juraja Hoffingera.
Popis:

Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia Farmaceutickej

 

fakulty UK v Bratislave a 230. výročia úmrtia Jána Juraja Hoffingera 

banskoštiavnického banského lekára.

Cieľom sympózia je nadviazať na predchádzajúce roky pracovných a priateľských

 

stretnutí, získať hodnotný vedecký materiál a rozšíriť si obzory v danej problematike

Lokalita: Starý zámok, Rytierska sála
Adresa: Starozámocká 11
Obec: Banská Štiavnica
Okres: Banská Štiavnica
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Slovenské banské múzeum
Kontakty:
PhDr. RNDr. Richard Senček, PhD.
sencek.richard@muzeumbs.sk