Libri muti magistri sunt (učebnice, literatúra, školské a výročné správy v dejinách Prešova a Slovenska)

Dátum:
18.09.2020 13:00 - 16:00
30.09.2020 09:00 - 16:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava Libri muti magistri sunt (Knihy sú nemí učitelia), prezentuje zachované učebnice, čítanky, školské pomôcky a príručky, ukážky výročných správ viacerých typov škôl z územia Prešova aj dnešného Slovenska.
Popis:

So začiatkom nového školského roka ako aj v duchu nesúcich sa Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 („minulosť vzdeláva“) sa pre záujemcov pripravila panelová výstava zameraná na historické učebnice a školské – učebné pomôcky pod názvom Libri muti magistri sunt (učebnice, literatúra, školské a výročné správy v dejinách Prešova a Slovenska). Na základe zachovaných dokumentov expozícia v exkurze odpovedá na otázku, aké boli učebnice v minulosti, z akých kníh, čítaniek a vzdelávacej či osvetovej literatúry mohli čerpať naši predkovia, aké dokumenty – výročné správy dokumentovali činnosť škôl, sumarizovali ten-ktorý školský rok. K vystaveným artefaktom patria historické tlače a spisba s danou problematikou, ktoré sú dnes súčasťou fondu ŠVK v Prešove. Výstavu si môžete pozrieť v študovni starých tlačí na Hlavnej 99 v termíne 18. 9. 2020 – 18. 12. 2020.

Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Adresa: Hlavná 99
Obec: Prešov
Okres: Prešov
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove
Kontakty:
http://www.svkpo.sk
https://www.facebook.com/svkpresov/
Mgr. Valéria Závadská
riaditelka@svkpo.gov.sk
0905 562 651