Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach (3.). Liečivá Božia záhrada a 7 statočných učiteľov

Dátum:
26.09.2023 08:30 - 13:30
Typ aktivity: Dobrovoľnícka obnova
Stručná charakteristika: prezentácie + dobovoľnícka brigáda - aktivita + zážitkové vyučovanie) = pokračovanie cyklu
Popis:

Prezentácie dejín, osobností a príbehov znovu-ožívajúceho historického ev. cintorína v Košiciach, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach (s tohtoročnou poctou vybraným evanjelickým učiteľom, ktorí tu sú pochovaní), aj s mediálnou spoluprácou s telKE TV (Košice). Zamerané prvýkrát na botaniku, ekológiu, a prírodné hodnoty na cintoríne v kontexte pôsobenia ev. učiteľov a ich učebníc, herbárov a odkazov (s prezentáciou aj v ŠVK Košice – odd. hist.fondov a bibliografie). Ide zároveň o obľúbené zážitkové vyučovanie spolu s dobrovoľníckou aktivitou – brigádou (čistenie cintorína) pre Mesto Košice so zapojením študentov i pracovníkov školy, s pozvaním širokej verejnosti k spolu-účasti pri príležitosti hlavnej témy DEKD 2023.

Lokalita: Žriedlova ul., Košice (parcela evanjelického cintorína)
Adresa: Žriedlova ul., Košice (parcela ev. av. cintorína)
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice; Krajský pamiatkový úrad Košice (odb. garant), Správa mestskej zelene Košice, Mesto Košice, Štátna vedecká knižnica Košice, telKE TV (Košice), PÚSR
Kontakty:
https://egjak.sk/; www.pamiatky.sk
https://www.facebook.com/egjak; https://www.facebook.com/pamiatkovyurad
-
Mgr. Martin Ilavský - riaditeľ školy
martin.ilavsky@egjak.com
055-6815610, 0915 659 313