KAMENNÁ PAMÄŤ

Dátum:
16.09.2020 10:00 - 12:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka umeleckohistorickej expozície a exteriéru renesančného kaštieľa s výkladom – pre školy
Popis:

Tematický výklad k výstavbe a rekonštrukcii kultúrnej pamiatky objektu renesančného kaštieľa - sídla Vihorlatského múzea v Humennom spojený s prehliadkou umelecko-historickej expozície a exteriérov kaštieľa

Lokalita: Vihorlatské múzeum v Humennom – renesančný kaštieľ
Adresa: Námestie slobody 1
Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: www.muzeumhumenne.sk
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Vihorlatské múzeum v Humennom
Kontakty:
www.muzeumhumenne.sk
facebook.com/muzeumhumenne/
Mgr. Jana Fedičová
marketing@muzeumhumenne.sk
+421 57 775 2240