Reprezentačný koncert folklórneho súboru PUĽS

Dátum:
17.09.2021 10:30 - 11:45
Typ aktivity: Koncert
Stručná charakteristika: Reprezentačný koncert je hudobno tanečná show v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru, v ktorej sú prepojené mnohé kultúry, ktoré sú súčasťou našej rozmanitej krajiny.
Popis:

Poddukelský umelecký ľudový súbor sa zameriava na tradície Rusínov žijúcich na Východnom Slovensku, ale tiež na folklór ostatných regiónov Slovenska. Je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955 v Prešove s cieľom rozvíjať a javiskovo stvárniť vokálno – hudobné a tanečné bohatstvo Rusínov. V jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej pracuje viac ako 40 umelcov. Hodinové vystúpenie folklórneho súboru PUĽS sa ponesie pod názvom Reprezentačný koncert. Ide o tanečnú show, v ktorej sú prepojené mnohé kultúry, ktoré sú súčasťou našej rozmanitej krajiny.

Lokalita: Spišské Podhradie
Adresa: Mariánske námestie, parkovisko pred MsÚ
Obec: Spišské Podhradie
Okres: Levoča
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Spišské Podhradie
Kontakty:
Ing. Viktória Jurkovská
msu.region@spisskepodhradie.sk
0907471851