Bellušov vodojem

Dátum:
04.09.2020 16:00 - 17:00
04.09.2020 17:15 - 18:15
04.09.2022 14:30 - 15:30
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Prehliadka národnej technickej pamiatky spojená s výstavou s výstavou vodárenskej sústavy v regióne.
Popis: Potulky malým Rímom Prehliadka národnej technickej pamiatky spojená s výstavou s výstavou vodárenskej sústavy v regióne.
Lokalita: Vodojem Trnava
Adresa: Trnava
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Mesto Trnava
Kontakty:
www.trnava.sk
Mgr. Klára Ondrušová
klara.ondrusova@trnava.sk
+421905826111