HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS

Dátum:
24.09.2021 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry
Popis:

-

Lokalita: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Adresa: Košovská cesta 9
Obec: 971 01
Okres: Prievidza
Kraj: Trenčiansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Kontakty:
www.muzeumpd.sk
facebook.com/muzeumprievidza
twitter.com/muzeumprievidza
Mgr. Zita Radosová
info@muzeumpd.sk
046 5423054