Hlohovský zámok

Dátum:
25.09.2020 08:00 - 16:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Organizované prehliadky zámku každú celú hodinu, špeciálne prednášky, virtuálna realita a odborný výklad so sprievodcom.
Popis:

Hlohovský zámok - 08.00 hod. do 16.00 hod. (25.9.2020) v piatok prehliadky zámku každú celú hodinu, virtuálna realita a odborný výklad so sprievodcom. Posledný vstup pre návštevníka je o 15.00 hod. Max. počet osôb pre jednu prehliadku :15 - ,,náčinia a náradia starých povolaní a remesiel“ - bezplatná prehliadka výstavy spojená s interaktívnou aktivitou. - V spolupráci s Hvezdárňou a planetáriom Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci - pozorovanie Slnka a slnečných protuberancií špeciálnym astroďalekohľadom v čase od 11.30 h do 12.30 h. (len v prípade priaznivého počasia) 10.00 hod. – 11.10 hod. - Virtuálny vesmír – prednáška – Mgr. Karol Petrík - V spolupráci s Vlastivedným Múzeom Hlohovec: ,,Literárny príbeh hlohovského zámku“ (krátke čítanie o historických osobnostiach, ktorých život súvisel s Hlohovským zámkom“) 1. Téma od 10.00 - 10.15 h: ,,Kronikár úspechov vojnového ťaženia Osmanov Európou Evliya Čelebi“ (PhDr. Marián Kamenčík, PhD.) 2. Témaod 11.00 - 11.15 h: "Matej Cedák ako kastelán hlohovského hradu" (PhDr. Marián Kamenčík, PhD.) 3. Téma od 13.00 - 13.15 h: ,, Kapitán hlohovského hradu počas obliehania hradu Osmanmi István Bogyó“ (PhDr. Marián Kamenčík, PhD.) 4. Téma od 14.00 - 14.15 h:,,Cestovateľ a dobrodruh Alojz Medňanský ako hosť Hlohovského zámku“ (PhDr. Marián Kamenčík, PhD.) 5. Téma od 15.00 - 15.15 h: "Helena Oberndorff Erdody a jej spomienky“ (PhDr. Marián Kamenčík, PhD.)

Lokalita: Hlohovský zámok
Adresa: Zámok 2267/1, Hlohovec
Obec: Hlohovec
Okres: Hlohovec
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Kontakty:
http://www.kultura.hlohovec.sk/
https://www.facebook.com/mkchlohovec/
Ingrid Vidová
ingrid.vidova@mkchlohovec.sk