Ekosystémy mokraďového biotopu lužného lesa

Dátum:
21.09.2020 11:30 - 12:30
21.09.2020 13:00 - 14:00
21.09.2022 10:00 - 11:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Skúmanie vybraných ekosystémov v mokraďovom biotope zachovaného lužného lesa v chránenom areáli rekreačnej oblasti Kamenný mlyn
Popis:

Interaktívne podujatie pre žiakov ZŠ, ale aj verejnosť. Prehliadka začína pri amfiteátri.

Lokalita: Chránený areál Trnavské rybníky
Adresa: Chránený areál Trnavské rybníky
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Mesto Trnava
Kontakty:
www.trnava.sk
Mgr. Klára Ondrušová
klara.ondrusova@trnava.sk
+421905826111