Ján Levoslav Bella

Dátum:
18.09.2023 10:00 - 11:00
19.09.2023 10:00 - 11:00
20.09.2023 10:00 - 11:00
21.09.2023 10:00 - 11:00
Stručná charakteristika: hudobno-slovné pásmo
Popis:

Hudobno-slovné pásmo o hudobnom skladateľovi, určené pre 2. stupeň ZŠ a študentov SŠ.

Lokalita: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Adresa: Ul. M. Schneidera Trnavského 5, hudobné oddelenie
Obec: Trnava
Okres: Trnava
Kraj: Trnavský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Kontakty:
https://www.kniznicatrnava.sk
https://www.facebook.com/kniznicatrnava/
PhDr. Alena Vozárová
hudobne_oddelenie@kniznicatrnava.sk
+421335511590