20 rokov otvorenia kultúrneho centra STANICA

Dátum:
26.09.2023 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava reflektuje vznik a existenciu nezávislého kultúrneho centra STANICA. Okrem prezentácie uvedených umeleckých diel zachytáva aj atmosféru a entuziazmus organizátorov, tvorcov a divákov a ich radosť zo stretávania sa a tvorby.
Popis:

Na konci septembra roku 2003 sa v priestoroch bývalej železničnej zastávky Žilina- Záriečie konala rozsiahla spektakulárna performancia Cesta do Stanice/The Yourney to the station, ktorou sa otvorilo kultúrne centrum STANICA. Niekto nezainteresovaný, kto prechádzal v tom čase okolo schátraného objektu mohol nadobudnúť dojem, že sa otvára nejaká rozsiahla inštitúcia. Len tú mohutnú stavbu s množstvom chodieb a priestorov nebolo vidno. Ale zato bolo vidieť veľký entuziazmus, zanietenie a energiu všetkých zúčastnených. Skupina organizátorov zo združenia Truc sphérique a ich priateľov sa premiešala s množstvom účinkujúcich a návštevníkov podujatia, ktoré v rokoch po začiatku milénia vytvorili na Slovensku niečo mimoriadne. Desiatky performerov a performeriek zo zahraničia i Slovenska a ich intervencie do priestoru, inštalácie, hudobné a zvukové prejavy boli všade a to zostalo aj v súčasnosti po dvadsiatich rokoch od otvorenia tohto jedinečného miesta. Stanica sa medzitým stala legendou i inšpiráciou. Narysovala možnosti kultúrneho nezvislého centra, ktorých počet sa po otvorení žilinského priestoru na Slovensku nebývalo rozšíril a ponúkol v mnohých prípadoch jedinečné projekty využitia zanedbaných objektov na kultúrne účely.

Lokalita: STANICA Žilina-Záriečie
Adresa: Závodská cesta 3/2844, 010 01 Žilina
Obec: Žilina
Okres: Žilina
Kraj: Žilinský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Divadelný ústav Bratislava, STANICA Žilina
Kontakty:
www.theatre.sk; www.stanica.sk
MgA. Marek Godovič, PhD.
marek.godovic@theatre.sk