Prezentácia knihy Béla Petrik - kňaz, fotograf, kronikár

Dátum:
21.09.2023 16:00 - 17:30
Stručná charakteristika: Prezentácia knihy s názvom Béla Petrik - kňaz, fotograf, kronikár, za účasti autora Doc. Jozefa Sedláka. Nebude chýbať ani kňaz Roland Böőr a v zastúpení vydavateľa knihy Václav Macek.
Popis:

V organizácii Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, kultúrneho zariadenia KSK sa uskutoční v priestoroch Regionálnej muzeálnej zbierky Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci prezentácia knihy s názvom Béla Petrik - kňaz, fotograf, kronikár z pera Doc. Jozefa Sedláka a Szabolcsa Czabóczkyho. Béla Petrik bol do roku 2016 úplne neznámy fenomén (česko) slovenskej fotografie, i keď bol maďarskej národnosti a podľa osobných svedectiev neovládal slovenčinu. Bélu Petrika do tajomstiev fotografie zasvätil jeho strýko Albert Petrik, známy maďarský fotograf, žijúci v Budapešti. Béla Petrik pôsobil začiatkom XX. storočia ako kňaz v obci Rad na východe Slovenska, v Medzibodroží. Vďaka svojmu koníčku zvečnil nevšedným spôsobom a umeleckým nadaním epizódy každodenného života malebnej dedinky na juhu Zemplína a krajinné scenérie na pomedzí riek Bodrog, Tisa a Latorica.

Lokalita: Regionálna muzeálna zbierka Jozefa Mailátha
Adresa: J. Mailátha 4
Obec: Kráľovský Chlmec
Okres: Trebišov
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenia KSK
Kontakty:
www.kcmap.sk
https://www.facebook.com/kcmap.sk
Mgr. Andrea Pakostová
riaditel.kcmap@gmail.com
0905 483 278