Odovzdávanie cien časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo

Dátum:
27.09.2023 14:00 - 18:00
Stručná charakteristika: Slávnostné dovzdávanie cien časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, 32. ročník
Popis:

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po tridsiaty druhý raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za rok 2022. Ocenenia si laureáti prevezmú 27. septembra 2023 v Bratislave.

Lokalita: Slovenská národná galéria
Adresa: Riečna 1
Obec: Bratislava
Okres: Bratislava I
Kraj: Bratislavský kraj
Vstupné: Podujatie je na pozvánky a pre pozvaných hostí.
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Slovenské národné múzeum, Pamiatkový úrad SR
Kontakty:
www.snm.sk; www.pamiatky.sk
https://www.facebook.com/search/top
https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FSNM_sk
Mgr. Petronela Križanová, PhD., Mgr. Renáta Holienčinová
Petronela.Krizanova@pamiatky.gov.sk; holiencinova.renata@snm.sk
+421 904 674 098; +421 907 941 782