Prevencia vybraných sociálno-patologických javov - seminár

Dátum:
20.09.2022 09:00 - 15:30
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Celoštátny odborný seminár zameraný na prevenciu vybraných sociálno-patologických javov. Témy podujatia zamerané na Dlhové poradne , Zámerné sebapoškodzovanie , Šikanovanie a jeho prevencia a Primárnu prevencia rizikového správania.
Popis:

Odborný seminár realizujú: Národné osvetové centrum v Bratislave a Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Lektori podujatia : Mgr. Eva Klimová, prezidentka, Slovenská komora psychológov, Bratislava Mgr. Andrea Nagyová, psychologička Nové Zámky Mgr. Júlia Švecová, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina a Inštitút sociálneho zdravia Olomouc mjr. Mgr. Adriana Grupačová referent špecialista skupiny prevencie OR PZ Komárno počet účastníkov : 30

Lokalita: Dom Matice slovenskej v Komárne
Adresa: Námestie M.R. Štefánika 904/6, 94501 Komárno
Obec: Komárno
Okres: Komárno
Kraj: Nitriansky kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Hlavný usporiadateľ Národné osvetové centrum Bratislava
Kontakty:
www.roskn.sk
://Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Mgr. Viera Vlčková
osveta.komarno@gmail.com
0918 940 649