Rodinné záležitosti

Dátum:
20.09.2023 16:00 - 18:00
Typ aktivity: Workshop, tvorivé dielne
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka výstavy s workshopom s Barborou Kurek Geržovou a Elenou Tarábkovou.
Popis:

Program:

16: 00 hod.

Komentovaná prehliadka k výstave Rodinné záležitosti s kurátorkou výstavy Barborou Kurek Geržovou, po ktorej bude prebiehať workshop Záhrada s Elenou Tarábkovou k vybraním dielam.

Výstava mapuje tvorbu autorov a autoriek, ktorí sú rôznym spôsobom rodinne poprepájaní. Reflektuje ich vzťahy a rodinné súvislosti v kontexte umeleckej tvorby. Výber diel je orientovaný na umelkyne a umelcov tvoriacich predovšetkým v 20. a 21. storočí. Najstaršou dvojicou s presahom do 19. storočia je otec –Raimund von Wichera (1862 – 1925) a syn Maximilián Schurmann (1890 – 1960). Na výstave sú prezentovaní autori a autorky, ktorí sú svojou tvorbou zastúpení v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie. Ide o sociologicko-psychologickú sondu do medziľudských vzťahov v špecifických umeleckých (viacgeneračných) rodinách vo vzťahoch rodič (otec) – dospelé dieťa (syn) a manželských pároch.

17:00 hod.

Salón, Nitrianska galéria a Samova 1, Nitra

Záhrada – workshop zameraný na kresbu a maľbu záhrady, inšpirovaný výtvarnými dielami. Workshop bude pribiehať v priestoroch Nitrianskej galérie a v historickom prostredí nádvoria meštianskeho domu na Samovej ulici.

Lokalita: Nitrianska galéria
Adresa: Župné námestie 3, Nitra a Samova 1, Nitra
Obec: Nitra
Okres: Nitra
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Nitrianska galéria
Kontakty:
https://nitrianskagaleria.sk/
Mgr. Elena Tarábková
elena.tarabkova@nitrianskagaleria.sk
037/ 657 96 41