Deň otvorených dverí - Kostol sv. Vendelína v Patinciach – prezentácia výsledkov prípravy obnovy kostola

Dátum:
02.09.2023 10:00 - 15:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Popis:

Program:

10.00 sprístupnenie kultúrnej pamiatky

10.30 privítanie návštevníkov a prednáška „Priebeh vyhlásenia kostola za kultúrnu pamiatku a proces prípravy jej obnovy.“ Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra

11.30 prednáška „Výsledky archeologického výskumu kostola a odkrytých rímskych artefaktov základov kostola.“ Mgr. Pavel Paterka, KPÚ Nitra

12.30 prednáška „Reštaurátorský výskum a nové poznatky k dejinám kostola.“ Mgr. art. Juraj Puškár

13.30 prednáška „Architektonicko-historický výskum kostola a návrh jeho obnovy.“ Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

Lokalita: Kostol sv. Vendelína v Patinciach
Adresa: Hlavná 18
Obec: Patince
Okres: Komárno
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Krajský pamiatkový úrad Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosť Komárno a Obcou Patince
Kontakty:
Mgr. Imrich Tóth
Imrich.Toth@pamiatky.gov.sk