Pretórium otvorené od suterénu po vežičku

Dátum:
20.09.2022 10:30 - 18:00
Typ aktivity: Deň otvorených dverí
Stručná charakteristika: Pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva Vás 20. 9. 2022 pozývame do priestorov Pretória (bývalej radnice). V čase otváracích hodín sa môžete voľne poprechádzať od suterénu po vežičku, ktoré sú bežné dni pre verejnosť zatvorené.
Popis: Pretórium je zamerané na prezentáciu krátkodobých výstav aktuálnych foriem súčasného domáceho a zahraničného umenia. Profiluje sa predovšetkým ako experimentálny priestor kurátorských a výskumných projektov, a tiež slúži na prezentáciu rozsiahlejších monografických výstav významných osobností slovenského vizuálneho umenia. Vernisáže výstav dopĺňa sprievodný program kurátorských a autorských komentovaných prehliadok, odborných prednášok a diskusií, tvorivých dielní a edukačných projektov. Moderný trojpodlažný výstavný priestor Pretória Stredoslovenskej galérie zahŕňa päť veľkých sál s celkovou rozlohou expozície 400 m2. Budova Pretória (starej radnice) bola postavená ako súčasť mestského hradného areálu Banskej Bystrice po roku 1500. V pôvodne úradnej budove sa nachádzali pracovne richtára a mestského notára, siene pre zasadanie mestskej rady a väzenie situované v podzemí budovy. V druhej polovici 16. storočia sa realizovala rozsiahla prestavba objektu, na základe ktorej získala budova renesančný charakter s arkádovou loggiou. Po veľkom požiari v roku 1761 chátrala poškodená budova Pretória až do začiatku 19. storočia, keď začala slúžiť prevažne školským potrebám. Posledná rozsiahla rekonštrukcia starej radnice prebehla v roku 1944, keď bol neskorobarokový interiér prestavaný vo funkcionalistickom duchu. V roku 1951 bola v budove otvorená prvá expozícia múzea SNP. Oblastná galéria v Banskej Bystrici, dnešná Stredoslovenská galéria, získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu.
Lokalita: Pretórium
Adresa: Námestie Štefana Moysesa 25
Obec: Banská Bystrica
Okres: Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Stredoslovenska galéria
Kontakty:
https://www.ssgbb.sk/
zuzana chlebničanová
prmanager@sgb.email
0908454725