Zelená energia

Dátum:
16.09.2021 11:00 - 12:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Ukážky využitia slnečnej energie v Astroparku hvezdárne v Rimavskej Sobote.
Popis:

V Astroparku je niekoľko zariadení na demonštráciu využitia slnečnej energie, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre návštevníkov. (slnečná pec, slnečný kolektor, solárny domček, solárna sušička)

Lokalita: Hvezdáreň v Rimavskej Sobote
Adresa: Tomašovská 63
Obec: Rimavská Sobota
Okres: Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický kraj
Vstupné: 1,50 €
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: KHaP MH - org.súčasť Hvezdáreň v Rimavsej Sobote
Kontakty:
www.astrors.sk
Róbert Takács
astrors@astrors.sk
047 5624709