Kláštor Minoritov v Levoči

Dátumy:
15.09.2021 10:00 - 15:00
18.09.2021 10:00 - 15:00
19.09.2021 13:00 - 15:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Stredoveký kláštor Minoritov v Levoči ponúka možnosť nahliadnuť do priestorov, kde sa odohrával život stredovekých mníchov, navštíviť jeho vnútro, refektár, krížovú chodbu i kapitulnú miestnosť.
Popis:

Starý kláštor minoritov v Levoči (Kláštorská 38) je jednou z najvýznamnejších a najstarších stavieb mesta a zároveň jednou z najzachovalejších gotických monastických stavieb na Slovensku vôbec. Počiatky kláštora sa spájajú s obdobím razantného rozvoja mesta Levoča, a teda druhá polovica 13. storočia. V neskorších dejinách bol kláštor viackrát opravovaný v súvislosti s prírodnými pohromami, ako bol napr. požiar v roku 1485. Obdobie rokov 1913 – 1935 prinieslo kláštoru viaceré nešťastné pokusy od adaptácie na bytové jednotky nízkeho štandardu až po snahu o zriadenie múzea. V roku 1935 kláštor od štátu odkúpilo Spišské biskupstvo a zriadilo tu tzv. malý seminár – inštitúciu na úrovni strednej školy, ktorá slúžila na výchovu adeptov na štúdium v riadnom kňazskom seminári. Po zrušení malého seminára v dôsledku totalitného režimu v roku 1949 bol kláštor poštátnený. Následne tu boli zriadené ubytovacie kapacity pre internát Strednej pedagogickej školy v Levoči. Po roku 1989 a po reštitúcii budov späť do rúk Spišského biskupstva tu bolo umiestnené Gymnázium sv. Františka Assiského a neskôr na isté obdobie detašované pracovisko Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Návštevníci majú po stáročiach tajomna, ktoré kláštor obklopovalo, jedinečnú možnosť navštíviť jeho vnútro, refektár, krížovú chodbu i kapitulnú miestnosť. Kláštor je pre verejnosť otvorený každú stredu a sobotu 10:00-12:00, 13:00-15:00 a v nedeľu 13:00-15:00. Spoločné vstupné do všetkých troch expozícií v meste Levoča je 5€ / študenti (19 – 26 ) a seniori (nad 60 ) 4€ / žiaci (6 – 18) 3€ / dieťa (do 6 rokov) zdarma. Bližšie informácie sú k dispozícií na: www.spisskemuzeum.com

Lokalita: Kláštor Minoritov v Levoči
Adresa: Kláštorská 38
Obec: Levoča
Okres: Levoča
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Spišské múzeum v Levoči
Kontakty:
www.spisskemuzeum.com
Dáša Uharčeková-Pavúková
dasa.pavukova@snm.sk
0918 580 962