Príbehy z regálov, od predmetu k exponátu

Dátum:
20.09.2021 09:00 - 17:00
21.09.2021 09:00 - 17:00
22.09.2021 09:00 - 17:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Výstava prezentuje odbornú prácu od získavania, evidovania, ošetrenia, ochrany zbierkových predmetov, až po ich využitie na vedecký výskum či prezentáciu širokej verejnosti. Táto zaujímavá výstava sa nachádza v sídelnej budove v Levoči.
Popis:

Výstava predstavuje široký záber múzea v oblasti vedných odborov: etnológie, histórie, umeleckej histórie a archeológie, a to v časovom horizonte posledných desiatich rokov. Sedem autorov – Mgr. Peter Kováč, Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD., Mgr. Lucia Laciňáková, Mgr. Martin Stejskal, PhDr. Mária Novotná, PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková a Mgr. Art. Martin Rosenberger – „rozpovie" trinásť príbehov s tajomnými názvami: Príbeh klobúka, Vešeľe v Uložu, Na ľevockej hure, Na obranu i útok, Dizajn a pohodlie, Aby bolo svetlo, Rohbockove veduty, Zachytené miesto, Príbeh z garáže, Spod Spišského hradu, Týchto pár riadkov, S výtvarným talentom a šľachtickým pôvodom, Ľubovník bodkovaný, V krajine črepov, ktoré prostredníctvom zbierkových predmetov rytín, olejomalieb, kresieb, plastík, archívnych dokumentov, zbraní, krojov a fotografií návštevníkov prevedú umením a históriou od obdobia gotiky po 20. storočie. Výstava je pre prístupná od 09:00 do 17:00 (posledný vstup o 16:00). Základné vstupné je 5 EUR. Bližšie informácie o zľavnenom vstupnom sú k dispozícií na: www.spisskemuzeum.com

Lokalita: Sídelná budova SNM v Levoči
Adresa: Námestie Majstra Pavla 40
Obec: Levoča
Okres: Levoča
Kraj: Prešovský kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Spišské múzeum v Levoči
Kontakty:
www.spisskemuzeum.com
Dáša Uharčeková-Pavúková
dasa.pavukova@snm.sk
0918 580 962