Konzervácia a rekonštrukcia hradu Levice v rokoch 1931 – 1942

Dátum:
22.09.2023 17:00 - 18:00
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Stručná charakteristika: Prednáška predstaví na základe bohatého obrazového materiálu výsledky doterajšieho bádania k historicky prvej konzervácii stredovekej ruiny hradu v Leviciach, ktorú realizovali vtedajší majitelia panstva Schoellerovci.
Popis:

Stredoveká ruina a časť vonkajšieho opevnenia hradu boli od počiatku 18. storočia v ruinách. Proces ich rozpadu sa pokúsila zastaviť až konzervácia v rokoch 1931 až 1942. Tú realizovali majitelia panstva Schoellerovci podľa čiastočných metodických pokynov vtedajšieho Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku. Poznanie o tom, v akom rozsahu sa práce uskutočnili, prinášajú okrem terénneho bádania najmä historické fotografie a pohľadnice. Prednášať bude stavebný historik a muzeológ Tekovského múzea PhDr. Matúš Martinák, PhD.

Lokalita: Tekovské múzeum v Leviciach (areál Levického hradu)
Adresa: Sv. Michala 40
Obec: Levice
Okres: Levice
Kraj: Nitriansky kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Tekovské múzeum v Leviciach
Kontakty:
https://muzeumlevice.sk/
PhDr. Matúš Martinák, PhD.
martinak.matus@gmail.com
036/6312112