Prehliadka románskej rotundy v Bijacovciach

Dátum:
25.09.2021 10:00 - 12:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Možnosť nahliadnuť do interiéru románskej rotundy v Bijacovciach, ktorá pochádza z 13. storočia a patrí k najstarším sakrálnym stavbám na Spiši.
Popis:

Starobylá obec Bijacovce má bohatú minulosť. Nachádza sa pod juhovýchodnými výbežkami Levočských vrchov. Jednou z najvýznamnejších stavieb v obci je Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých. Je to jednoloďová, pôvodne románska stavba, ktorá bola neskôr prestavaná. Súčasťou areálu kostola je práve románska rotunda z 13. storočia, ktorá pravdepodobne plnila funkciu pútnickej kaplnky. Bola zasvätená patrónom lekárov, sv. Kozmovi a Damiánovi. V interiéri kaplnky sa nachádzajú nástenné stredoveké maľby, ktoré sú "skryté" pod novšími nátermi. Maľby sú pravdepodobne z rovnakého obdobia ako v kostole. Návštevníci majú možnosť spoznať tajomstvo tejto rotundy a nechať sa vtiahnuť do jej histórie a to v sobotu 25.9.2021 v čase od 10:00 do 12:00.

Lokalita: Románska rotunda v Bijacovciach
Adresa: Bijacovce 62
Obec: Bijacovce
Okres: Levoča
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre túto aktivitu
Organizátor: Rímskokatolícka farnosť, Bijacovce
Kontakty:
Ján Zemanovič
bijacovce@kapitula.sk
0918 266 529