Komentovaná prehliadka výstavy „Stromy majú oči“

Dátum:
03.09.2023 16:00 - 17:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Komentovaná prehliadka k výstave „Stromy majú oči“, autora Michala Nagypála, poskytne návštevníkom výstavy možnosť pokomunikovať si s autorom o vystavených dielach a prírode počas posledného dňa výstavy – na finisáži.
Popis:

Výstava umeleckých diel „Stromy majú oči“ v skleníku Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, ponúka návštevníkom nahliadnuť na mysticko-surrealistické olejomaľby krajín. Krajina je zobrazená ako super-organizmus, ktorý sa vlastnými prostriedkami snaží komunikovať. Autor diel, Michal Nagypál, je absolventom Akademie výtvarných umění Praha a špecializuje sa na olejomaľbu, ilustrácie a sochárstvo. Jeho obrazová práca zobrazuje rôzne predmety od portrétu až po krajinu, od zátišia v štýle starých majstrov až cez koketovanie s experimentálnymi témami. V dielach je fascinovaný iluzívnym dojmom reality a jeho obrazy vyjadrujú symbolický a realisticko – mystický charakter. Komentovaná prehliadka 3. septembra 2023 o 16.00 hod. poskytne záujemcom možnosť pokomunikovať si s autorom o vystavených dielach a prírode, počas posledného dňa výstavy – na finisáži. Uhrádza sa štandardné vstupné do Botanickej záhrady UPJŠ vo výške 4,- resp. 3,- €.

Lokalita: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
Adresa: Mánesova 23
Obec: Košice
Okres: Košice I
Kraj: Košický kraj
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach
Kontakty:
https://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/actuality/kulturne-leto-bz-2023/
RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.
andrea.fridmanova@upjs.sk
+421917137463