Gabriela Görgeyová- TRANS GALACTIC

Dátum:
21.09.2021 16:00 - 18:00
Typ aktivity: Výstava, expozícia, vernisáž
Stručná charakteristika: Gabriela Görgeyová - TRANS GALACTIC, vernisáž výstavy spojená s diskusiou
Popis:

Gabriela Görgeyová (PaedDr.), výtvarníčka a pedagóg umelecko-výchovných predmetov pôsobí viac ako 20 rokov na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Svoje umelecké základy nadobudla na FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. Úctu a obdiv k výtvarnému umeniu vyjadruje vlastnou tvorbou, snahou podporovať a organizovať umelecké, či kultúrne podujatia. Umelecké vyjadrovanie prostredníctvom maľby predstavujú obrazy, ktoré reagujú na aktuálne medziľudské vzťahy, procesy prebiehajúce v spoločnosti. Fungujú ako kódovanie a zápis životných situácií, objavov, zvedomovaní. Typická je expresívnosť, výrazná farebnosť, experimentovanie. Autorka skúma priebeh jednotlivých procesov v medziľudských vzťahoch (tiaž, tlak, pád, vplyv, ťah, odpudenie,…) prostredníctvom pomeru plôch a farieb. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 21. septembra do 14. novembra 2021.

Lokalita: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave
Adresa: Námestie baníkov 25
Obec: Rožňava
Okres: Rožňava
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Zadarmo
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave
Kontakty:
www.banmuz.sk
https://www.facebook.com/BanickeMuzeumVRoznave
Mgr. Gabriella Badin
badin.gabriella@gmail.com
0907 769 338