40 rokov archeologického výskumu a dokumentácia Kláštoriska VR/AR prehliadkou

Dátum:
02.09.2023 10:00 - 16:30
03.09.2023 10:00 - 16:30
04.09.2023 10:00 - 16:30
05.09.2023 10:00 - 16:30
06.09.2023 10:00 - 16:30
07.09.2023 10:00 - 14:00
Typ aktivity: Prehliadka, sprevádzanie
Stručná charakteristika: Návštevník sa prostredníctvom QR kódov dokáže individuálne prechádzať interiérmi zaniknutého kláštora kartuziánov, no prehliadnuť si aj fotogrametricky zdokumentované archeologické sondy z najnovšieho výskumu.
Popis:

40 rokov výskumu na Kláštorisku reprezentujú okrem najnovších vizualizácií a poznatkov, zrevitalizovanej plochy ruiny kláštora a dvoch pôvodných rybníkov i výstupy z moderných digitálnych meraní a záznamov, ako aj reštaurované AV videozáznamy a 3D modely pôvodných obrazových dokumentov.

Lokalita: NKP ruina kláštora kartuziánov na Kláštorisku v Slovenskom raji
Adresa: Kláštorisko 601
Obec: Letanovce
Okres: Spišská Nová Ves
Kraj: Košický kraj
Vstupné: Dobrovoľné
Sprístupnenie lokality pre verejnosť: Priestory sú bežne prístupné verejnosti
Organizátor: KLÁŠTORISKO, občianske združenie
Kontakty:
https://www.klastorisko.eu/
https://www.facebook.com/KlastoriskoSK
Juraj Slivka
ozklastorisko@gmail.com
+421902377775